سیمان رنگی

شرکت لنکسز آلمان با نام تجاری بایفروکس دارای هشتاد سال سابقه در تولید، دارای عناوین اولین وبزرگترین تولید كننده اكسیدهای آهن و اكسید كروم در جهان میباشد.

فت
1 پست
تیتان
1 پست
دوده
1 پست
پراساد
1 پست
فابیر
1 پست